SLUŽBY

Ponúkame a zabezpečujeme vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie (projekt pre stavebné povolenie, projekt stavby, dokumentácia skutkového stavu, …) profesií Vykurovanie, Zdravotechnika a Plyn pre objekty rodinných domov, bytových domov, škôl a iných malých a stredných objektov.

V prípade potreby zabezpečujeme cez našich externých spolupracovníkov aj profesie Elektro, Požiarna ochrana, Vzduchotechnika či Meranie a regulácia.