Aké podklady a informácie si potrebujete pripraviť pre projekt vykurovania

Optimálne podklady pre vypracovanie projektu sú v digitálnej forme (dwg, dxf). V prípadne potreby sa dajú spracovať aj podklady v papierovej forme resp. urobiť osobné zameranie stavby.
Výkresy musia obsahovať okótované pôdorysy, rezy a pohľady s popisom navrhovaných stavebných konštrukcií.
Investor musí mať predstavu (ktorej môže predchádzať konzultácia s projektantom – odporúčame) o tom čím chce kúriť (druh zdroja energie – plyn, elektrina, biomasa, slnečná energia, …), akým spôsobom chce teplo distribuovať do jednotlivých miestností (podlahové či stenové kúrenie, radiátory, konvektory, či kombinácia uvedených). Musí zadefinovať miesto pre umiestnenie technickej miestnosti. A samozrejme aj ďalšie možné požiadavky.