Viete čo je to TZB?

TZB je skratka odboru „technické zriadenia budov“, ktorý je vybraným súborom profesií a zariadení súvisiacich so stavebníctvom.

 

2

 

TZB zahŕňa profesie:
• vykurovanie, vzduchotechnika, klimatizácia, rekuperácia, rozvody plynu, vody a kanalizácie
• elektrotechnické rozvody (meranie a regulácia, elektrorozvody, zabezpečovacia technika, bleskozvody, telefónne rozvody, počítačové siete, apod.)
• a ďalšie technické zariadenia v budovách (osvetlenie, výťahy apod.)
Spoločným prvkom je skutočnosť, že uvedené profesie a zariadenia zabezpečujú „technické prostredie“ vo vnútri stavieb.