CENNÍK

Zjednodušený cenník projektových prác profesií TZB pre RD

platný od 09. 09. 2019

 

Jednopodlažný rodinný dom – bungalov

Profesia

Projekt pre stavebné povolenie

Realizačný projekt

Plyn – vnútorné inštalácie

90 €

140 €

UK (ústredné kúrenie)

140 €

220 €

ZTI (Zdravotechnické inštalácie)

140 €

220 €

Rekuperácia

140 €

220 €

 

Dvojpodlažný alebo podkrovný rodinný dom

Profesia

Projekt pre stavebné povolenie

Realizačný projekt

Plyn – vnútorné inštalácie

90 €

140 €

UK (ústredné kúrenie)

200 €

300 €

ZTI (Zdravotechnické inštalácie)

200 €

300 €

Rekuperácia

200 €

300 €

 

Vonkajšie prípojky rodinného domu

Projekt pre stavebné povolenie

Realizačný projekt

Plyn – vonkajšia prípojka

80 €

150 €

Prípojka vody – napojenie do ulice
na verejný vodovod

80 €

150 €

Kanalizačná prípojka – zaústenie
do verejnej kanalizácie na ulici

80 €

150 €

Ostatné ceny dohodou. Cenová ponuka na vyžiadanie.