Aké podklady potrebujeme od Vás k vypracovaniu projektu:

  • - potrebujete projekt pre stavebné povolenie alebo realizačný projekt?
  • - stavebné výkresy vo formáte dwg alebo dxf (ak nemáte, tak scan výkresu alebo rozmerový náčrt – my si ho prekreslíme do dwg)
  • - popis použitých materiálov
  • - situáciu osadenia stavby
  • - popis Vašich požiadaviek pre vykurovanie – druh vykurovania (podlahové, radiátorové, kombinácia oboch, iné ...), zdroj tepla (plynový kotol, elektrokotol, kotol na drevo, na pelety, tepelné čerpadlo, solár, ...), umiestnenie zdroja tepla
  • - popis Vašich požiadaviek pre plynoinštaláciu – miesto a parametre napojenia (na základe schválenej žiadosti na SPP – www.spp-distribucia.sk , druh a množstvo plynových spotrebičov (plynový sporák, plynový kotol, ..)
  • - popis Vašich požiadaviek pre zdravotechnické inštalácie - situáciu s miestami  pripojenia na verejné siete - vodovod, kanalizácia; spôsob likvidácie dažďových vôd = či do kanalizácie alebo vsaky.